Privacy

Privacyverklaring STRONG IN LIFE

Voor het project STRONG IN LIFE van stichting Samen Sterker zullen leerlingen van het Life Lentiz College 2 x per week voor een deel trainen op school en ook bij Fight Team Schiedam. Door middel van kickboksen versterken we in groepsverband hun mindset, houding, conditie en doorzettingsvermogen, waardoor zij samen sterker in het leven zullen staan.

Dit is een naschools project die aansluit bij de doelen die school heeft opgesteld voor de leerlingen.
Wij nemen uw privacy zeer serieus en we vinden het belangrijk u goed te hierover te informeren.
Stichting Samen Sterker verwerkt de volgende persoonsgegevens van uw kind:


- Voornaam, achternaam

- Geslacht

- Telefoonnummer (indien aanwezig)

- School, leerjaar

- Start -en einddatum deelname

- Foto

- video


Wij gebruiken deze gegevens voor

- Contact op te nemen en-of onderhouden

- Groei te monitoren in 0 en 1 meting onderzoek op de bovengenoemde competenties.

- Beeldmateriaal in te zetten voor communicatie uitingen


Rechten

-U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door stichting Samen Sterker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere te sturen.


-U kunt voor meer informatie over de manier waarop stichting Samen Sterker persoonsgegevens verwerkt, vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar robertvdhart@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Beveiliging van uw gegevens

-Stichting Samen Sterker gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en zal ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

-Stichting Samen Sterker treft adequate en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

Derden

Het project STRONG IN LIFE is een samenwerking tussen Stichting Samen Sterker, Life Lentiz College Schiedam en Fight Team Schiedam. Ter uitvoering van het project hebben de betrokken organisaties inzage in onze persoonsgegevens. Hierbij heeft de school en de sportschool alleen inzage in de gegevens van de deelnemers die binnen hun deel van het project actief zijn.

Stichting Samen Sterker verstrekt uw gegevens niet aan overige derden, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of stichting Samen Sterker daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechtelijke uitspraak. Wel kunnen foto’s en video’s op sociale media geplaatst worden.


Beeldmateriaal protocol

Voor het plaatsen van foto’s en video’s op social media (Whats-app, Instagram, Tiktok en LinkedIn) en de website hanteren wij een foto protocol.

Stichting Samen Sterker is een non-profit organisatie en heeft als doel kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling door middel van de voordelen van het kickboksen. Het project STRONG IN LIFE wordt gesubsidieerd door diverse fondsen. Zij vragen ons ter verantwoording om beeldmateriaal. Dit doen wij door middel van foto’s en video’s. Het beeldmateriaal wordt tevens gebruikt om aan u te kunnen laten zien waar wij mee bezig zijn. Foto’s en video’s worden met name gemaakt tijdens de trainingen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Beeldmateriaal plaatsen wij verder op Instagram en LinkedIn. Dit is leuk voor de deelnemers en ouders. Tevens helpt dit onze organisatie om financiering te vinden, om het project STRONG IN LIFE in de toekomst voor de leerlingen te kunnen continueren.

Wij zijn vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal voor kinderen onder de 16 jaar.

Als er foto’s worden gemaakt voor bijvoorbeeld een fotoshoot, dan zullen wij u hierover informeren.

Met deze toestemmingsverklaring geeft u akkoord te op het gebruik van het beeldmateriaal.

U mag altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.

Inwerktreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 augustus 2022.